Ystads Köpmannaförening

Det är Ystads Köpmannaförening som står bakom Handla i Ystad.

Ystads Köpmannaförening är en ideell sammanslutning av näringsidkare och företag. Föreningen är över 100 år och medlemsantalet ligger omkring 150.

Att värna om och utveckla Ystads fantastiska stadskärna ur ett handelsperspektiv ser föreningen som den absolut viktigaste uppgiften.

Tillsammans med Citygruppen arbetar vi aktivt för att hålla centrum levande, tillgängligt och attraktivt. Det sker bland annat genom försköning av gator och torg samt evenemang av olika slag.

Föreningen deltar även i debatter och diskussioner om handelsutvecklingen i Ystad och bidrar med synpunkter i frågor som rör stadsplanering och tillgänglighet.

Nästan samtliga butiker i centrala Ystad är medlemmar, vilket visar på ett starkt engagemang för cityhandeln. Även stadens banker, mäklare, frisörer, hudvårdssalonger mfl. är anslutna.

Styrelsen

Ordförande: Christina Landgren

Vice ordförande: Jessica Andersson

Sekreterare: Carina Tegnander

Kassör: Peter Eriksson

Styrelseledamöter: Anders Jönsson, Emelie Sjöström

Suppleant: Carolina Björk

Valberedning: Olle Månsson,

Anna Befwe

Kontaktuppgifter

Ystads Köpmannaförening

c/o Bäckströms Hattar

Stora Östergatan 16

271 34 Ystad

Tel: 070-578 92 70

info@handlaiystad.se