Ystad i centrum

Det är Ystad i centrum som står bakom Handla i Ystad.

Ystad i centrum är en ideell förening bestående av partsgrupper; Kommunen, Fastighetsägare och Köpmän.
Föreningen grundades 1998 och medlemsantalet ligger omkring 160.

Ystad i centrum arbetar för att stärka Ystad i allmänhet och stadskärnan i synnerhet, och att ur allmän synpunkt skapa en attraktiv, trivsam, lättillgänglig och konkurrenskraftig stad för detaljhandeln, övrigt näringsliv och boende.
I Ystad i centrum samlar vi alla som har en passion för vår stad och tillsammans vill göra stadskärnan mer attraktiv.

Föreningen deltar även i debatter och diskussioner om handelsutvecklingen i Ystad och bidrar med synpunkter i frågor som rör stadsplanering och tillgänglighet.

Nästan samtliga butiker i centrala Ystad är medlemmar, vilket visar på ett starkt engagemang för cityhandeln. Även stadens banker, mäklare, frisörer, hudvårdssalonger mfl. är anslutna.

Verksamhetsutvecklare Ystad i centrum:
Veronika Green

Styrelse